מאמרים מקצועיים

מחקר מדעי: עצירות בקרב קשישים – השפעתם של פירות וסיבים תזונתיים